Annonsering Företag

RättviksNytt tar emot ALLA slags annonsmaterial eller så hjälper vi dig att ta fram en säljande annons enligt dina önskemål, utan extra kostnad.
För dig som vill göra annonsen själv så har vi tagit fram några riktlinjer som vi rekommenderar dig att följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Riktlinjerna samt annan teknisk information om hur annonser kan levereras hittar du här.
Är du osäker eller har frågor, ring oss på 0248-136 00.

Hur skall jag skicka annonsen?
Skicka in material, manus eller färdigt material via e-post till: annonser@bokstaven.se
Du kan givetvis även posta eller leverera materialet på USB-minne till oss.

Annonsbokning:
annonser@bokstaven.se, 0248-136 00.

Säljare
Kristina Haag
070-746 56 93
kristina.haag@bokstaven.se

Annonsvillkor:

Boknings- och materialstopp:
Måndagar senast kl 16.00 veckan innan publicering.

Avbokningar:
Avbokningar får ske senast samma måndag som annonsstopp för aktuellt nummer.
Reklamationer:
Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag. Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet. För att reklamation skall vara giltig skall korrektur vara begärt samt svarat på senast tisdag kl 10.00. Tvingas vi rätta till felaktigheter i material upphör reklamationsrätten. Detsamma gäller för material inkommet dag efter materialstopp.

RättviksNytt frånsäger sig allt ansvar för ev. skador/kostnader som tillfogas annonsör om dennes annons inte finns införd begärd vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a. tekniska eller andra fel RättviksNytt ej kan råda över.
Ev. ersättning kan ske med högst det bokade/fakturerade värdet.

Annonspriser:

Vill du veta mer om annonspriser och/eller göra en annonseringsplan?
Kontakta Kristina Haag på kristina.haag@bokstaven.se, 0248-136 00.

Vill du nå längre så samarbetar vi även med Leksandbladet, Masen, Kråkbladet, Malungsbladet och Annonsbladet Dalarna.
Hör gärna av dig så berättar vi mer! 

 

 

 

Information, annonsmått och utgivningsplan

RattviksNytt 2024 utgivningsplan