Annonsering Företag

RättviksNytt tar emot ALLA slags annonsmaterial eller så hjälper vi dig att ta fram en säljande annons enligt dina önskemål, utan extra kostnad. För dig som vill göra annonserna själv så har vi tagit fram några riktlinjer som vi rekommenderar att följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Riktlinjerna samt annan teknisk information om hur annonser kan levereras hittar du här. Är du osäker eller har du några frågor, ring oss på 0248-136 00.

Hur skall jag skicka annonsen?
Skicka in material, manus eller färdigt material via e-post till annonser@bokstaven.se
Du kan givetvis även posta eller leverera materialet på USB-minne till oss.

Annonsbokning:
annonser@bokstaven.se, 0248-136 00.

Säljare
Kristina Haag
Mob: 070-746 56 93
kristina.haag@bokstaven.se

Annonsvillkor:

Boknings och materialstopp:
Måndagar senast kl 16.00 veckan innan publicering.

Avbokningar:
Avbokningar får ske senast samma måndag som annonsstopp för aktuellt nummer.
Reklamationer:
Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag. Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet. För att reklamation skall vara giltig skall korrektur vara begärt samt svarat på senast tisdag kl 10.00. Tvingas vi rätta till felaktigheter i material upphör reklamationsrätten. Detsamma gäller för material inkommet dag efter materialstopp.

RättviksNytt frånsäger sig allt ansvar för ev. skador/kostnader som tillfogas annonsör om dennes annons inte finns införd begärd vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a. tekniska eller andra fel RättviksNytt ej kan råda över.
Ev. ersättning kan ske med högst det bokade/fakturerade värdet.

Annonspriser:

Ta kontakt med oss om annonspriser eller om annonseringsplan:
eller kontakta kristina.haag@bokstaven.se, 0248-136 00.

Vill du nå längre så samarbetar vi även med Magasin Leksand, Masen, Kråkbladet, Malungsbladet och Annonsbladet Dalarna.
Ring eller skicka ett mail till oss om information!

 

Annonsstorlekar:

Annonsstorlekar 2023

 

Utgivningsplan:

Utgivningsplan 2023