Om RättviksNytt

RättviksNytt, som ägs av Bokstaven AB, kom ut med sitt första nummer 1958.

RättviksNytt delas varje vecka ut i ca 10.500 ex till företag och hushåll i hela Rättviks kommun, Tällberg och Garsås. Under sommaren delas även RättviksNytt ut till sommar- och fritidshushåll vilket ökar upplagan till cirka 15 000 ex.

RättviksNytt är rättviksbornas egen tidning som varje vecka produceras på vårt kontor i Rättvik och trycks lokalt i
Bokstavens tryckeri i Rättvik på lokalproducerat papper från Arctic i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut systermagasinen Leksandsbladet, Masen och Kråkbladet.

Distribution

Distributör: PostNord

Posten sköter utdelningen av vårt annonsblad. RättviksNytt går under tjänsten ”Gratistidning” och läggs därför i postlådor med ”Nej tack till reklam”.

Tidningen finns även att hämta på bensinstationer, i matvarubutiker, hotell med flera platser i våra utgivningsområden
samt finns även att hämta på vårt tryckeri, Bokstaven AB, på Reparatörvägen 3 i Rättvik.

Har du ej fått RättviksNytt?

Vid uteblivet annonsblad, kontakta PostNord på: utdelning.leksand@postnord.com