Om RättviksNytt

RättviksNytt, som ägs av Bokstaven AB, kom ut med sitt första nummer 1958.

RättviksNytt delas ut i minst 11 000 ex varje tisdag året runt i hela Rättviks kommun, Tällberg och Garsås.
Under sommaren delas även RättviksNytt ut till sommar- och fritidshushåll vilket ökar upplagan till cirka 15 000 ex.

RättviksNytt är rättviksbornas egen tidning som varje vecka produceras på vårt kontor i Rättvik och trycks lokalt i
Bokstavens tryckeri i Rättvik på lokalproducerat papper från Arctic i Grycksbo och distribueras av posten samt oss själva.

Bokstaven AB ger även ut systermagasinen Magasin Leksand, Masen och Kråkbladet.

Distribution

Distributör: Post Nord

Posten sköter utdelningen av vår tidning. RättviksNytt går under tjänsten
Gratistidning och läggs därför i postlådor med ”Nej tack till reklam”.

Tidningen finns även att hämta på bensinstationer, i matvarubutiker, hotell med flera platser i våra utgivningsområden
samt finns även att hämta på vårt tryckeri, Bokstaven AB, på Reparatörvägen 3 i Rättvik.

Har du ej fått RättviksNytt?

Vid utebliven tidning, kontakta Redaktionen tel. 0248-13600.